CIC partners

O nás .

CIC Partners, Czech Investment Connection Partners, je poradenskou společností v oblasti investic týkajících se zejména České republiky. Společně s našimi zahraničními partnery jsme ovšem schopni poskytovat služby i v globálním měřítku. Společnost vznikla v roce 2016, kdy její zakladatelé, Zbyněk Buš a Vladimír Veleba, navázali na svoji dlouholetou spolupráci v rámci společnosti KPMG Praha. Naším cílem je vždy poskytnout klientům významnou a měřitelnou přidanou hodnotu, vycházející z našich rozsáhlých zkušeností v oblasti investičního poradenství. K našim klientům a transakcím přistupujeme individuálně a zcela diskrétně. Naším standardním postupem je, že klientovi po analýze situace navrhneme několik variant transakčních řešení či postupů, zpravidla doporučíme dle našeho názoru nejvhodnější variantu či kombinaci variant, nicméně finální rozhodnutí o výběru dalšího postupu vždy necháme na klientovi. Naším mottem je „důvěra a diskrétnost“.

Naše služby .

Akviziční poradenství – nákup podniku

 

 • identifikace vhodného cíle,
 • návrh akviziční strategie a kontaktování majitele cílové společnosti,
 • vedení celého akvizičního procesu včetně koordinace případných dalších poradců,
 • ocenění kupované společnosti,
 • zajištění akvizičního financování,
 • vyjednání nejlepších dosažitelných podmínek koupě společnosti,
 • asistence při podpisu transakčních dokumentů,
 • pomoc s vypořádáním (dokončením) procesu koupě společnosti.

 

Prodej podniku

 

 • analýza a posouzení situace
 • návrh variant prodejní strategie
 • identifikace potenciálního zájemce či zájemců,
 • zpracování informací pro vybrané kupce (informační profil, informační memorandu, data room),
 • pomoc s přípravou business plánu společnosti,
 • příprava a řízení celého prodejního procesu,
 • vyjednání nejlepších dosažitelných podmínek prodeje společnosti,
 • asistence při podpisu transakčních dokumentů
 • pomoc s vypořádáním (dokončením) procesu prodeje společnosti.

 

Restrukturalizace

 

 • analýza a posouzení situace společnosti
 • návrh variant restrukturalizačního postupu
 • pomoc s vypracováním restrukturalizačního plánu
 • realizace restrukturalizace včetně komunikace s bankami a případnými věřiteli

 

 

Financování

 

 • analýza a posouzení situace společnosti
 • návrh variant nejvhodnějšího postupu
 • pomoc při tvorbě či úpravě business plánu
 • volba nejoptimálnějších zdrojů financování z řad individuálních či institucionálních investorů (investiční fondy, banky apod.)
 • oslovení a komunikace s finančními investory či ústavy
 • výběr vhodného investora
 • vyjednání podmínek financování
 • asistence při uzavírání transakční dokumentace

 

Ocenění

 

 • pomoc při tvorbě či úpravě business plánu za účelem ocenění
 • rychlé indikativní ocenění,
 • ocenění založené na metodě diskontovaných peněžních toků,
 • znalecký posudek.